Wij van ‘t Wijland

Wij van ‘t Wijland

Wij van ‘t Wijland zijn Albert Hoogenkamp en Angélique Voskamp. 

Albert

Als kind hielp ik al mee in de moestuin van mijn vader en was ik vaak in het bos te vinden vlakbij mijn ouderlijk huis. Mijn vader, die 40 jaar bij Staatsbosbeheer heeft gewerkt, bracht zijn passie over bomen en groen al vroeg aan mij over. Het was dan ook logisch dat ik in de jaren ’80 een groenopleiding ging volgen.

Ik heb verschillende groenopleidingen gevolgd (hoveniersopleiding en boom, bloemen en fruitteelt). Deze kennis is inmiddels aangevuld met een opleiding projectmanagement (Larenstein). Ik heb bij verschillende opdrachtgevers en in verschillende functies gewerkt en menig project begeleid zoals de aanleg van verschillende parken in de openbare ruimte.

In 2014 ben ik gestart met mijn eigen bedrijf. Ik wilde meer met de voeten in de grond staan en ook echt wat doen met mijn kennis. Wat is er nu mooier dan die toepassen in allerlei ontwerpen. Ik richtte  mij aanvankelijk op het ontwerpen en aanleggen van particuliere tuinen. Inmiddels is groen niet meer het enige waar we ons op richten. Samen met mijn partner Angélique combineren we groen met dierenwelzijn en coaching en hebben we de eenmanszaak omgezet in V.O,F,  ’t Wijland. 

We hebben in ’t Wijland ook de omslag gemaakt naar meer ‘natuurlijk groen’ en biodiversiteit. In 2018 heb ik een opleiding permacultuur (PDC) gevolgd. Ik merkte namelijk dat er te vaak tegen de natuur ingewerkt wordt. Dat moest anders kunnen. Juist door met de natuur mee te werken en er niet tegenin versterk je de natuur en ontstaat er veel meer samenhang tussen mens, groen (flora) en dier (fauna). Ik vind het heel belangrijk in de ontwerpen, maar ook bij de werkwijze om te kijken vanuit een bestaande situatie met andere woorden wat is er al aanwezig. Het hergebruik van materialen pas ik daarom graag toe. Er zijn zoveel goede spullen nog te gebruiken die er voor zorgen dat een tuin al gelijk ‘leeft’.

 We zijn een echt Wij-land geworden, waarin we iedere dag werken aan het vergroten van het harmonisch samenleven in onze wereld en waarin de passie voor natuur, biodiversiteit en dieren tot uiting komt.

Angélique

Geboren in 1969 loop ik al meer dan 50 jaar mee op deze aardbol. Naast mijn enorme passie voor dieren en natuur heb ik een grote interesse in de persoonlijke en professionele ontwikkeling van mensen. Lange tijd zijn dit twee aparte paden geweest die ik bewandelde.

Na de opleiding CMV (culturele en maatschappelijke vorming) ben ik voor een aantal jaren werkzaam geweest binnen de welzijnssector in diverse functies. In 2007 heb ik de overstap gemaakt naar de overheid. Eerst als wijkcoördinator en later als leidinggevende. De ontwikkeling van de individuele teamleden en teams als geheel stond daarbij voor mij altijd centraal samen met de verbinding die er binnen de organisatie aanwezig was of soms juist ontbrak.

Naast mijn werk besteedde ik veel tijd aan mijn paard. Vanaf 2013 groeide het aantal paarden waar ik mijzelf de trotse eigenaar van kon noemen van 1 naar 5. Een soort van heuse eigen kudde. Een droom die realiteit werd. Tegelijk realiseerde ik mij dat de wijze waarop paarden regulier gehouden worden in Nederland niet aansloot op mijn visie op dierenwelzijn. Ik zag het als een uitdaging om daarin op zoek te gaan naar een inrichting van de leefruimte voor de paarden die zo goed mogelijk past binnen de Nederlandse natuur, de natuurlijke behoeften van het paard en van de mens gezien ons drukbevolkte land en daarmee beperkte ruimte. 

Met de oprichting van ‘t Wijland kreeg het hobbymatige een meer professionele impuls en werd er een verbinding gelegd tussen mens, dier en groen waarbij de natuur van alles en de natuur op zichzelf centraal staat. Door het volgen van diverse opleidingen en cursussen heb ik mijzelf meer verdiept in flora, fauna, paardenwelzijn en in coaching. In 2019 ben ik gestart met een opleiding tot professioneel coach en aansluitend daarop de opleiding tot systemisch paarden coach. Zo bracht ik mijn liefde voor paarden en mijn kennis en interesse in de mens en menselijke ontwikkeling samen.

Eind 2020 heb ik de stap gezet om afscheid te nemen van mijn vaste baan als (ontwikkel)manager bij de overheid om mijzelf volledig toe te leggen op het realiseren van onze missie samen met mijn partner Albert.