Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen coaching

Krijg ik de kosten van een traject vergoed?

Coaching wordt over het algemeen niet vergoed door de zorgverzekeraar. Afhankelijk van de situatie zijn er eventueel wel andere mogelijkheden voor een (gedeeltelijke) vergoeding van de kosten.

  • Als werknemer via je werkgever of CAO (persoonlijke ontwikkeling, leiderschap)
  • Als particulier via de belastingdienst (bij een loopbaantraject of als scholing)
  • Als ondernemer via de belastingdienst (als bedrijfs- en ontwikkelkosten)
  • Als werknemer via de ARBO dienst (bij herstel van bijv. een burn-out)
  • Als uitkeringsgerechtigde via het UWV of een PGB (bij re-integratie)

Neem voor verdere informatie hierover contact op met ‘t Ganse Wij of met de genoemde instelling.

Ik ben bang voor paarden. Coaching met paarden is voor mij daarom geen optie.

Bij coaching met paarden is contact met het paard geen voorwaarde. Ook naast de ruimte waar we de kudde huisvesten is het mogelijk om coaching met paarden toe te passen.